Napisz do nas!

Masz pytania, sugestie lub wątpliwości? Wybierz interesujący Cię temat.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Suzuki Motor Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Połczyńskiej 10, 01-378 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 44662, NIP 5240307031, kapitał zakładowy 21 000 000 zł (tel. 22 329 41 00) („SMP”).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do udzielenia Państwu odpowiedzi w związku z prośbą o kontakt.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach:

  • udzielenia odpowiedzi na zadane pytania, zgłoszoną reklamację, żądanie, bądź przekazania informacji, o którą Państwo proszą,
  • marketingowych (jeżeli udzielono zgody lub jeżeli podstawą prawną przetwarzania są dozwolone, prawnie uzasadnione interesy administratora danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE „RODO”).

Przez marketing rozumie się proces planowania i realizacji koncepcji, ustalania ceny, promocji i dystrybucji idei, dóbr i usług w celu dokonania wymiany mającej służyć osiągnięciu celów organizacji i jednostek [Ph. Kotler: Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2006]. W opisywanym przypadku marketing dotyczy powyższych działań w zakresie produktów i usług oferowanych przez markę Suzuki, w tym działań związanych z przesyłaniem materiałów handlowych/promocyjnych oraz z badaniem satysfakcji klienta.

Państwa dane osobowe będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do udzielenia Państwu żądanej informacji. W przypadku, gdy kontaktują się Państwo w celu zgłoszenia skargi/reklamacji lub innych roszczeń (łącznie „Reklamacja”) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zbadania zasadności takiej Reklamacji i udzielenia odpowiedzi.. W zakresie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych dane będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody lub zaprzestania działalności, której zgoda dotyczy. Następnie Państwa dane będą przechowywane przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi na administratora danych przepisami prawa, w tym przepisami dotyczącymi odpowiedzialności związanej z Reklamacją lub sprawą której Reklamacja dotyczy.

Odbiorcami Państwa danych mogą być autoryzowani dealerzy i autoryzowane stacje obsługi w zakresie, w jakim jest to niezbędne do udzielenia Państwu żądanej informacji. Prosimy pamiętać, że w przypadku gdy Państwa żądanie lub Reklamacja dotyczy działalności autoryzowanego dealera lub autoryzowanej stacji obsługi ich rozpatrzenie będzie wymagało kontaktu z takim podmiotem, dostępu do dokumentów sprawy, a także przekazania Państwa danych osobowych. Jeżeli Państwo się na to nie godzą to prosimy nie wysłać do SMP żądań lub Reklamacji dotyczących działalności innych niż SMP podmiotów.

W przypadku działań marketingowych odbiorcami danych mogą być autoryzowani dealerzy lub autoryzowane stacje obsługi Suzuki, domy mediowe, agencje reklamowe, podmioty świadczące usługi marketingowe, w zakresie w jakim biorą udział w działaniach marketingowych Suzuki.

Odbiorcami Państwa danych mogą być także zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty zajmujące się ubezpieczeniem i finansowaniem nabycia produktów Suzuki, drukarnie, dostawcy usług IT, call center, kurierzy, podmioty świadczące usługi logistyczne), w zakresie w jakim jest to niezbędne do udzielenia Państwu żądanej informacji oraz obsługi informatycznej procesów przesyłania i przechowywania Państwa danych.

Zwracamy uwagę, iż definicja odbiorców danych zawarta w RODO jest bardzo szeroko, stąd tak szeroki zakres potencjalnych odbiorców został opisany powyżej. Tym niemniej Państwa dane będą przekazywane jedynie tym osobom i podmiotom, które zgodnie z prawem będą uprawnieni otrzymywać takie dane. Zaznaczamy także, iż Państwa dane nie będą udostępniane przez SMP jakimkolwiek podmiotom trzecim w celu wysyłania Państwu niezamówionych ofert handlowych tych podmiotów. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

Macie Państwo prawo: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi na Państwa szczególną sytuację lub w celach marketingu bezpośredniego, a także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania. W przypadku danych osobowych przetwarzanych przez SMP mogą Państwo wysłać wiadomość w powyższych celach na adres: dane.osobowe@suzuki.com.pl. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Suzuki Motor Poland: inspektor@suzuki.com.pl.

W zależności od sytuacji, podstawę przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) lub f) RODO.

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

Jeżeli chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze informacje związane z produktami Suzuki oraz mieć szybki dostęp do naszych ofert i promocji, a także brać udział w działaniach związanych z badaniem Państwa satysfakcji jako klienta marki Suzuki, bardzo prosimy o zaznaczenie poniższych zgód. Prosimy pamiętać, że macie Państwo prawo w każdym czasie cofnąć udzielone zgody.

* pole wymagane.

Suzuki Motor Poland Sp. z o.o. nie prowadzi bezpośredniej detalicznej sprzedaży oryginalnych części i akcesoriów Suzuki. W przypadku zamówień, zapytań o cenę lub dostępność prosimy o kontakt z wybranym autoryzowanym dealerem / serwisem Suzuki na terenie Polski.

Suzuki

SUZUKI MOTOR POLAND Sp z o.o.
ul. Połczyńska 10
01-378 Warszawa

Infolinia Suzuki: 22 899 88 98

Inspektor Danych Osobowych: Wacław Skowron
e-mail: inspektor@suzuki.com.pl

Dealerzy

Znajdź Dealera