Zapisz się do bazy Suzuki i bądź zawsze na bieżąco!


25 maja 2018 roku zmieniają się przepisy dotyczące ochrony danych osobowych i w życie wchodzi Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (skrótowo nazywane „RODO”). Co to zmienia? Jeśli nie wyrazisz zgody lub nie odnowisz swojej wcześniejszej zgody na warunkach opisanych w RODO, to nie będziemy mogli się z Tobą kontaktować. Dlatego jeśli chcesz pozostać z nami w kontakcie, prosimy zaznacz odpowiednie zgody.

DOŁĄCZ DO GRONA SUBSKRYBENTÓW SUZUKI! BĘDZIESZ OTRZYMYWAĆ:

  • zaproszenia na ekskluzywne imprezy i pokazy premierowe nowych modeli,
  • wyjątkowe oferty dla stałych klientów,
  • informacje o akcjach specjalnych w naszych ASO,
  • najświeższe wiadomości o nowościach w gamie Suzuki.

Zapisz się i bądź zawsze na bieżąco!

* Wymagane pola (dodatkowo e-mail, telefon lub adres)

Jeżeli chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze informacje związane z produktami Suzuki oraz mieć szybki dostęp do naszych ofert i promocji, a także brać udział w działaniach związanych z badaniem Państwa satysfakcji jako klienta marki Suzuki, bardzo prosimy o zaznaczenie poniższych zgód. Prosimy pamiętać, że macie Państwo prawo w każdym czasie cofnąć udzielone zgody.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Suzuki Motor Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Połczyńskiej 10, 01-378 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 44662, NIP 5240307031, kapitał zakładowy 21 000 000 zł (tel. 22 329 41 00) („SMP”). Państwa dane osobowe będą przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego i unijnego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do otrzymywania materiałów o charakterze marketingowym, w których to celach będą przetwarzane Państwa dane stosownie do udzielonych nam zgód. Prosimy pamiętać, że materiały mogą być wysyłane przez automatyczne systemy wywołujące oraz z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych.
Państwa dane osobowe mogą być wykorzystywane także dla celów analitycznych i statystycznych lub w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez SMP – w ramach prawnie dozwolonego i uzasadnionego interesu administratora danych osobowych (tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), a do dnia 25 maja 2018 r. – art. 23 ust. 1 pkt 5) ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych). Przez marketing rozumie się proces planowania i realizacji koncepcji, ustalania ceny, promocji i dystrybucji idei, dóbr i usług w celu dokonania wymiany mającej służyć osiągnięciu celów organizacji i jednostek [Ph. Kotler: Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2006]. W opisywanym przypadku marketing dotyczy powyższych działań w zakresie produktów i usług oferowanych przez markę Suzuki, w tym działań związanych z przesyłaniem materiałów handlowych/promocyjnych oraz z badaniem satysfakcji klienta.
Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody, a po tym czasie przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi na administratora danych przepisami prawa, w tym przepisami dotyczącymi odpowiedzialności cywilnoprawnej lub obowiązków publiczno i administracyjnoprawnych SMP (o ile będzie to miało zastosowanie).
Odbiorcami Państwa danych mogą być wybrani pracownicy SMP, a także autoryzowani sprzedawcy lub autoryzowane stacje obsługi Suzuki, domy mediowe, agencje reklamowe, podmioty świadczące usługi marketingowe, firmy kurierskie, operatorzy pocztowi, dostawcy usług internetowych (w tym ich wybrani pracownicy i współpracownicy), w zakresie w jakim biorą udział w działaniach marketingowych Suzuki. Zwracamy uwagę, iż definicja odbiorców danych zawarta w RODO jest bardzo szeroka, stąd tak szeroki zakres potencjalnych odbiorców został opisany powyżej. Tym niemniej Państwa dane będą przekazywane jedynie tym osobom i podmiotom, które zgodnie z prawem będą uprawnieni otrzymywać takie dane. Zaznaczamy także, iż Państwa dane nie będą udostępniane przez SMP jakimkolwiek podmiotom trzecim w celu wysyłania Państwu niezamówionych ofert handlowych tych podmiotów.
Macie Państwo prawo: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi na Państwa szczególną sytuację lub w celach marketingu bezpośredniego, a także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania. W przypadku danych osobowych przetwarzanych przez SMP mogą Państwo wysłać wiadomość na adres: dane.osobowe@suzuki.com.pl. Kontakt do Inspektora Danych Osobowych Suzuki Motor Poland: inspektor@suzuki.com.pl (dotyczy okresu po dniu 25 maja 2018 r.). Podstawę przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią do dnia 25 maja 2018 r. art. 23 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych a po tym dniu art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO. W razie uznania, że doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.